มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ และสานสัมพันธ์น้องพี่

คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

     วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางพยาบาลวิชาชีพ และสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 6-101 อาคารอเนกประสงค์

     ภายในโครงการ นักศึกษาพยาบาลใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ โดยทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และรุ่นพี่ อย่างใกล้ชิดและเปิดใจ อีกทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ในคณะฯ และการสานสัมพันธ์กับรุ่นพี่ (พี่เทค/น้องเทค)