มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณน้ำผึ้ง ภูเขาเขียว ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณน้ำผึ้ง ภูเขาเขียว ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 580xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2566 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากโรงพยาบาลท่าคันโท ปัจจุบัน คุณน้ำผึ้ง ภูเขาเขียว ปฏิบัติงาน ณ แผนก IPD Ward รวม โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์