คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การลงนามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยคริสเตียนและบริษัทวรวุฒิ กรุ๊ป

โรงแรม เดอะ เชียงใหม่และบริษัทในเครือ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดีคณะสหวิทยาการ และอาจารย์สงกรานต์ กลมสุข หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทวรวุฒิ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทโรงแรม เดอะ เชียงใหม่และบริษัทในเครือ โดยมีคุณธีรวุฒิ จรรญาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เป็นผู้ลงนามจากสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้กับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

 

บริษัทโรงแรม เดอะเชียงใหม่ และบริษัทในเครือ ปัจจุบันเปิดทำการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่โรงแรม เดอะเชียงใหม่ โอลด์ทาวน์ (The Chiang Mail Old Town) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในบรรยากาศที่สงบและมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม และอีกหนึ่งแห่งได้แก่ โรงแรม เดอะ เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ทันสมัย เหมาะแก่การพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศที่เงียบ สงบ

 

(MOU Signing Ceremony between Christian University of Thailand and Vorrawut Groups and The Chiang Mail Hotels)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     Dr.Apinun Untaweesin, dean of Multidisciplinary College, Asst.Prof.Dr.Netchanok Sritoomma, Vice dean and Mr.Songkran Klomsook, head of Tourism and Hospitality Management Program signed the Memorandum of Understanding (MOU) with Khun Theerawut Chanyasak, Excecutive board of Vorrawut groups and The Chiang Mai Hotels for the purposes of strengthen and enhance academic and professional abilities of Tourism and Hospitality Management Program students as well as to facilitate a cooperative education study site for the senior students who desire to work with a professional company in Chiang Mai, Thailand.

 

The Chiang Mai Hotels operates 2 hotels at the moment, the Chiang Mai Old-town where located in the middle of the old town with an authentic and boutique style decoration. While another hotel is The Chiang Mai Riverside where located next to the river Ping, the main river of the city with a very nice in a modernized decoration to accommodate a wide range of customer need.

 

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน