มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ค่าย MINI MED 2022

    มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัทตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการ ค่าย MINI MED 2022 โดย นายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เป็นประธานเปิดงาน  ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล, ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์ ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Mini Med 2022 Camp

    Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize Mini Med 2022 Camp Project, Mr. Teerawee Kananurak, Manager of Division of Organization Communication, Christian University of Thailand presided over the project opening, college activity bases related to Nursing Laboratory, Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Biomedical Instruments Laboratory, Food Technology and Nutrition were conducted on Saturday 20th August, 2022 at Christian University of Thailand.