มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565

     ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ คลองเจดีย์บูชา หน้าวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม… โดยจัดขบวนนักศึกษาพร้อมทั้งตกแต่งรถแห่นางนพมาศเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย พร้อมทั้งรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมรับของที่ระลึกจาก นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม