มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ให้...ไม่มีที่สิ้นสุด

กองทุน รัก...ไม่มีที่สิ้นสุด ปีการศึกษา 2566

     คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นเจ้าภาพในการจัด พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน ให้…ไม่มีที่สิ้นสุด กองทุน รัก…ไม่มีที่สิ้นสุด ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

     โดยกองทุน ให้…ไม่มีที่สิ้นสุด กองทุน รัก…ไม่มีที่สิ้นสุด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ภายใต้ ผู้ก่อตั้งผู้มีปณิธานในการส่งต่อความรักและการให้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด คือ ” คุณธงไชย แสงกิจพร และครอบครัว ” และในวันนี้ มีนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 9 คน นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 12 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนฯ ในปีการศึกษา 2566

จากคุณธงไชย แสงกิจพร และครอบครัว …….

” ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ในอนาคต ก็จะมีเงินสนับสนุนหมุนเวียน จากรุ่นพี่ มาช่วยดูแลรุ่นน้องต่อๆ ไป ในฐานะผู้ให้… เช่นเดียวกับผู้จัดตั้งกองทุน “