มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​ มหาวิทยาลัย​คริสเตียน​ จัดโครงการ​ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง ณ ห้องประชุม 1-204 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทราบหลักเกณฑ์และวิธีการชำระหนี้ รวมถึงยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องอีกด้วย