มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา : อบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย และเพิ่มพลังผู้นำรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565

     โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา : อบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย และเพิ่มพลังผู้นำรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ส่งตัวแทนนักศึกษาโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพแก่โฆษกกระทรวงประจำมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร