มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566

     วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2566 นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วม ตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.30 น. ในระบบ Zoom Meeting รับฟังการบรรยาย

หัวข้อ 👉👉 สถานการณ์โรคซึมเศร้าและปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทยและแนวทางการจัดการปัญหา  โดย นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชครินทร์

และหัวข้อ 👉👉 การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา