มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

     วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินประจำปีของวัดดอนขนาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยการออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้โครงการจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ร่วมสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ