มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา

ช่วยคัดแยกของอุปโภคบริโภค ณ วัดดอนขนาก

     วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ช่วยคัดแยกของอุปโภคบริโภค ณ วัดดอนขนาก ซอยเสมาธรรมจักร 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อนำของไปบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดนครปฐม