มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

กองทุน ให้... ไม่มีที่สิ้นสุด และ กองทุน รัก... ไม่มีที่สิ้นสุด

     วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ” กองทุน ให้… ไม่มีที่สิ้นสุด และ กองทุน รัก… ไม่มีที่สิ้นสุด ” โดยได้รับการเกียรติจาก คุณธงไชย แสงกิจพร และคณะ อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์) เป็นประธานในพิธีมอบทุนฯ นอกจากนี้ คุณเมธาวี ผาโคตร ศิษย์เก่าจากกองทุนฯ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นน้องในกองทุนอีกด้วย …. ” การส่งต่อจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้องไม่มีที่สิ้นสุด สมดังปณิธานของกองทุนฯ “