มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ชาคริสต์ ยิบพิกุล หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม

International Cross-Cultural Exchange and Professional Development

     อาจารย์ชาคริสต์ ยิบพิกุล หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม International Cross-Cultural Exchange and Professional Development (ICEPD-Thailand) จัดโดย INTERNATIONAL CROSS-Culture Exchange and Professional Development ประเทศเวียดนาม และบรรยายในฐานะ Keynote Speaker ในหัวข้อ “Future Thinkers at the Frontline of Today’s Global Challenges” ในงาน The 6th International Research Conference on Multidisciplinary Learning: Exploring Languages, Authorship and Publishing, Business, Technology, Culture, and Society. ระหว่างวันที่ 8 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม