มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2023 ครั้งที่ 3

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ บริษัท ตั้งใจเรียน จำกัด จัดโครงการค่ายเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยคริสเตียน 2023 ครั้งที่ 3 โดยนายธีรวีร์ คณานุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมมีฐานของสาขาวิชา อาทิเช่น ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพยาบาล,  ฐานกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่), ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการพลบำบัด,  ฐานกิจกรรมห้องปฏิบัติการเครื่องมือชีวการแพทย์, ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ, ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566  ณ  มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

The Third Christian University of Thailand Open House Project 2023

     Christian University of Thailand cooperated with Tangjairean Co., Ltd. to organize the Third Christian University of Thailand Open House Project 2023.  Mr. Teerawee Kananurak, Organizational Communication Manager, Christian University of Thailand presided over the opening. College activity bases related to Nursing Laboratory, First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR), Anatomy Laboratory (Cadaver Room), Therapeutic Laboratory, Biomedical Instruments Laboratory, Innovation in Food Technology and Nutrition, Sports Science were conducted for students participating in this project on 19th March, 2023 at Christian University of Thailand.