มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการประกวดวงดนตรีสากล HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการประกวดวงดนตรีสากล HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL ระดับมัธยมศึกษา ได้มีวงดนตรีเข้ามาประกวดจำนวน 12 วง ในจำนวนนี้มีวงดนตรีที่ผ่านเข้าไปประกวดในรอบสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 7 วง   โดยศิลปินและโปรดิวเซอร์ที่ได้มาเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ได้แก่ นายพีราวัชร์ อัศววชิรวิท (PEET PEERA) นายธชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) นายเอก สุรเชษฐ์ วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบได้แก่

 1. วง The daykiss
 2. วง SaKu
 3. วง สหศิลป์
 4. วง GTR
 5. วง  Northern light
 6. วง Unbroken
 7. วง Synergy   

HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL

On Saturday 7th January 2023, Christian University of Thailand organized HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL Contest. Twelve musical bands participated in the  contest and 7 of them passed to the final contest on Sunday 22th January 2023. The team of judges in this contest consisted of Mr. Peerawat Assawawachirawit (PEET PEERA), Mr. Thongchai Chanachot (Tony Pee), and Mr. Eak Surachet. The musical bands selected by the judges were as follows:

 1. The daykiss band
 2. SaKu band
 3. SahaSIL band
 4. GTR band
 5. Northern light band
 6. Unbroken band
 7. Synergy band