มหาวิทยาลัยคริสเตียน

HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดเวทีการแสดงวงดนตรีสากลภายใต้ชื่อโครงการ HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 มีวงดนตรีผ่านการคัดเลือกจากศิลปิน มาเล่นรอบสุดท้าย จำนวน 7 วง ได้แก่ วง The Daykiss, วง SaKu, วง สหศิลป์, วง GTR,วง  Northern light, วง Unbroken, และวง Synergy โดยรอบสุดท้ายแต่ละวงดนตรีจะได้แสดงวงละ 30 นาที หลังจากจบการแสดงจากน้องๆ แล้ว จะได้ชมคอนเสิร์ตจาก ศิลปินรับเชิญ อาทิ Paramount Band, นายพีราวัชร์ อัศววชิรวิท (PEET PEERA), นายธงชัย ชนะโชติ (โทนี่ ผี) คิว (วงฟลัวร์), ติ๊ก (เพลย์กราวด์) และกฤษดา สุโกศล แคลปป์ (น้อย วงพรู)

HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL

     Christian University of Thailand organized an international music contest for the First HIGH SCHOOL MUSIC FESTIVAL Project on Sunday 22th January 2023. Seven musical bands were qualified to pass to perform for 30 minutes in the finals such as The Daykiss Band, SaKu Band, SahaSIL Band, GTR Band, Northern light Band, Unbroken Band and Synergy Band. After that, a musical guest from Paramount Band performed the music following by the concerts of Mr. Peerawat Assawawachirawit (PEET PEERA), Mr. Thongchai Chanachot (Tony Pee), Kew (Flure Band), Tik (Playground) and Mr. Krissada Sukosol Clapp (Noi Pru).