มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน - วัดดอนขนาก ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจสุขภาพ

       โครงการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน – วัดดอนขนาก ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ วัดดอนขนาก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดย อาจารย์รัฎภัทร บุญมาทอง และอาจารย์สาขาวิชาพยาบาล อาจารย์สาขากายภาพบำบัด นักศึกษาพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มัณฑนา เทวาโภคิณกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์แม่-ลูก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ชิคุนกุนยา การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และแจกทรายอะเบท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ