มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ บ้านแห่งความสุขครอบครัวเข้มแข็ง

     คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศากุล ช่างไม้ จัดโครงการ “บ้านแห่งความสุขครอบครัวเข้มแข็ง” ให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนยายหอม เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกความเชี่ยวชาญของอาจารย์พยาบาลที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ