มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ การป้องกัน การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง

    วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นำโดย รองศาตราจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล  นิมิตรอานันท์ และทีม พร้อมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ ” การป้องกัน การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุตำบลไร่ขิง ”  ณ  ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสามพราน (วัดไร่ขิง) เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งได้รับสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองไร่ขิง