มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมผู้สูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม ครั้งที่ 2

     วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมผู้สูงวัย ห่างไกลพลัดตกหกล้ม เนื่องในวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม (ครั้งที่ 2) เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดดอนขนาก ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม