มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการศึกษาดูงานด้านแผนกสปาในธุรกิจโรงแรม 27 มกราคม พ.ศ.2566

     อาจารย์ปัญจพร ธนาวชิรานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านธุรกิจสปาในโรงแรม ณ วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างศึกษาดูงาน เช่น การเรียนรู้การทำงานของแผนกสปาในโรงแรม การฝึกปฏิบัติการนวดสปาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความประทับใจต่อวิชาชีพด้านการโรงแรมมากยิ่งขึ้น

     Ajarn Punjaporn Thanawachiranun and students from Tourism and Hospitality Management program attended the educational field trip in spa department at Viranda Resort and Spa Huahin on January 27, 2566 in order to enhance their academic ability in spa business including nature of work of spa department, basic spa massage practice and the healthy food management for customer. This educational trip caused their learning abilities and impression of the hotel business.