มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ ECOLIFE: นักศึกษาหัวใจสีเขียว ยกขบวน ชวนปลูกป่า

     โครงการ ECOLIFE: นักศึกษาหัวใจสีเขียว ยกขบวน ชวนปลูกป่า วันที่ 11 – 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 21.00 น.สถานที่จัด พื้นที่ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา-สวี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร