มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2562-2563

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2563 มีผู้สำเร็จการศึกษา 92 จำนวน ราย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 77 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 11 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ราย ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสกมหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธี อธิษฐานสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้า และอธิษฐานขอพระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน