มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

         จัดนิทรรศการ “ทวารวดี” ในงาน “นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนำครัวไทยสู่ครัวโลก” ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม