มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดี นพ.สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม  เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566