มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ช่อมะกอกเกมส์

กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

    วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ช่อมะกอกเกมส์ กีฬาต้านยาเสพติด ปลอดบุหรี่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในช่วงเช้าได้จัดกีฬาฮาเฮ และในช่วงบ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส ฯลฯ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยคริสเตียน

Junior-Senior Relationship, Chormakok Games,

and Anti-drugs, Non-smoking and Non-alcoholic Sports Project

    On Saturday 24th September, 2022, Christian University of Thailand organized Junior-Senior Relationship, Chormakok Games, and Anti-drugs, Non-smoking and Non- alcoholic Sports Project. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, the President of Christian University of Thailand presided over the project opening. Various amusing games were conducted in the morning while sports competition such as futsal, volleyball, basketball, table tennis, and etc. were conducted in the afternoon at Christian University of Thailand Stadium.