มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณชลทิพย์ ลีลาสุวณิชย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณชลทิพย์ ลีลาสุวณิชย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

     รหัส 580xxx ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2566 ปัจจุบัน คุณชลทิพย์ ลีลาสุวณิชย์ ปฏิบัติงาน แผนกวอร์ดทั่วไป 3/9 โรงพยาบาลรามคำแหง