มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาธิตย้อนกลับการล้างมือและการแปรงฟันให้กับเด็กที่มาร่วมงาน

รวมทั้งแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน กิ๊ฟเซ็ตให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็ก

    วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 มีการสาธิตและสาธิตย้อนกลับการล้างมือและการแปรงฟันให้กับเด็กที่มาร่วมงาน รวมทั้งแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน กิ๊ฟเซ็ตให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็ก

” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 มหาวิทยาลัยคริสเตียน-กรุงเทพสนามจันทร์ สานฝันเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ เวที 2 สนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์