มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการคริสเตียน - เทศบาลตำบลเบิกไพร วานฝันเด็กไทย ใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 อาจารย์ปาล์มวีนัส  กิ่งทอง สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นำนักศึกษาหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program จำนวน 8 คน โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เกมส์และกิจกรรมสันทนาการได้รับการตอบรับจากเด็ก ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี