มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา " Chang U-CHAMPION CUP 2023 "

     ผู้ช่วยศาสตร์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และตัวแทนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา ” Chang U-CHAMPION CUP 2023 ” มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 20 สถาบัน วันพุธที่ 10 พ.ค.2566 เวลา 16.00 น.  ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

Press Release on University Tournament "Chang U-CHAMPION CUP 2023"

     Assistant Professor Dr.Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand and Football Team Representative of Christian University of Thailand participated in the press release on University Tournament “Chang U-CHAMPION CUP 2023”. The press release was attended by 20 teams from Higher Education Institutions on Wednesday 10th May 2023 at 16.00 p.m. at G Floor Activity Plaza, Samyan Mitrtown.