มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณชาคริต ปิยะรัตน์ ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ

วิจัยและนวัตกรรมในสังคมยุคหลังโควิด-19

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณชาคริต ปิยะรัตน์ ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 520XXX ที่ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ” วิจัยและนวัตกรรมในสังคมยุคหลังโควิด-19 ” โครงการประชุมวิชาการและมหกรรมประกวดผลงานวิชาการในโรงพยาบาลมหาสารคาม 2565 จากโรงพยาบาลมหาสารคาม

>>> ปัจจุบัน คุณชาคริต ปฏิบัติงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม