มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการบริจาควัสดุเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 4 ( อลูมิเนียม : เพื่อการทำขาเทียม )

     โครงการบริจาควัสดุเหลือใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 4 (อลูมิเนียม : เพื่อการทำขาเทียม) วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นักศึกษาตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบกระป๋องอะลูมิเนียม บริจาคให้กับโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม