มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

จัดโครงการ Campus Recruitment เตรียมความพร้อมสู่การทำงานโลกอนาคต

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จัดโครงการ Campus Recruitment เตรียมความพร้อมสู่การทำงานโลกอนาคต ณ ห้อง 2-213 อาคารศรีสิรินธร เวลา 09.00 – 12.00 น.