มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Campus Recruitment By โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม

     วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดโครงการ Campus Recruitment By โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สีลม

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  รุจนเวช กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ

นอกจากนี้นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังประวัติความเป็นมา การแนะนำโรงพยาบาล สวัสดิการต่างๆ จาก

>>> คุณประภาศรี   ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายการพยาบาล

>>> คุณสมฤทัย ฮวดทอง หัวหน้าฝ่ายบริการผู้ป่วยศัลยกรรม

>>> ทีมงาน HR จาก BCH สีลม อีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ