มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการ Campus Recruitment

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ Campus recruitment by ณ ห้อง 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. โดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้พบกับผู้บริหารตัวแทนจากโรงพยาบาล PMG ซึ่งมาแนะนำให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานใน PMG.