มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการสานสัมพันธ์คณะสหวิทยาการ

     คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ คณะสหวิทยาการ ปีการศึกษา 2565 Theme: Play and Learn เมื่อวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 66 ได้เข้าเยี่ยมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาเกลือ ณ ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือ จ.สมุทรสาคร และเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอัมพวา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ได้ไปสักการะท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม รวมถึงได้ทำกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ของคณะสหวิทยาการ