มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย”

     เมื่อวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมกับ ชมรมกีฬาเพาะกายจังหวัดนครปฐม และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรม หัวข้อ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทย” ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีวิทยากรจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเพาะกายทีมไทย เข้าร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน