มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

จัดโครงการ “ฟิตข้อเข่าด้วยการเต้นตามตารางเก้าช่องจังหวะบาสโลบ”

     ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนขนาก ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมและเจ้าหน้าที่ฯ ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุมากมาย โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์​ นำโดย​ ผศ.ดร.ศากุล​ ช่างไม้​ ผศ.สุปราณี​ แตงวงษ์​ ​ อ. นฤมล​ ศิริมี​ อ.กฤษนารี​ แย้มเพ็ง อ. กันยารัตน์​ บัญชานนท์​ อ. ศิรเมศร์​ โภโค​ และ​ อ.พัชราภรณ์​ โภโค ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ สรุปผลกิจกรรมการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ “คัดกรองโรคภัย สำรวจกาย สำรวจใจ ผู้สูงวัย…สู้ภัยโควิด” เมื่ออาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กิจกรรมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าในผู้สูงอายุ และกิจกรรมเต้นตามตารางเก้าช่องด้วยจังหวะบาสโลบ