มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายรายการแข่งขัน 2023

Asian Rowing Junior and U23 Championship and Masters Regatta

   อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายรายการแข่งขัน 2023 Asian Rowing Junior and U23 Championship and Masters Regatta เมื่อวันที่ 14-19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง