มหาวิทยาลัยคริสเตียน

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศิลป์ แผ่นดินสยาม”

     ชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
“ด๊ะดาดศิลป์ แผ่นดินสยาม”  โดยจัดการแสดงนาฏศิลป์ประยุกต์ ชื่อชุด “Angels” นางฟ้าผู้มอบความรัก 

     ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา