มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2022 รุ่น BareBow ระดับอุดมศึกษาชาย

   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด นายรพี รติสราญจิต ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2022 รุ่น BareBow ระดับอุดมศึกษาชาย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย