มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2023 Management Conference and 25th General Assembly

     Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) by Hannam University, the outgoing ACUCA Secretariat Office organized the 2023 Management Conference and the 25th General Assembly during October 18-20, 2023 at Hannam University, South Korea.

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand had participated in the 2023 Management Conference and the 25th General Assembly which included the Turnover Ceremony of ACUCA Secretariat Office from Hannam University to Doshisha University, Japan.

     On this occasion, the President received a Plaque of Appreciation for his devotion to ACUCA as a member of Executive Committee 2022-2023.

     Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) จัดการประชุม the 2023 Management Conference and the 25th General Assembly โดยมี Hannam University สำนักเลขาธิการ ACUCA ที่กำลังจะหมดวาระลงเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ที่ Hannam University ประเทศเกาหลีใต้

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วม the 2023 Management Conference and the 25th General Assembly และพิธีส่งมอบสำนักเลขาธิการ ACUCA จาก Hannam University ให้กับ Doshisha University ประเทศญี่ปุ่น

     ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับการอุทิศตนเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร ACUCA วาระปี 2022-2023