มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2023 CJCU Partner School President Forum

     Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand, had participated in the 2023 CJCU Partner School President Forum “Flip Here and Now: University as a Creation of Quality Public Space” during November 14-15, 2023 at Chang Jung Christian University in Tainan, Taiwan ROC.  This forum was organized to celebrate the 30th anniversary of establishment of Chang Jung Christian University.  On this occasion, President Dr. Suluck Pattarathammas was invited to be a Moderator for Panel 3 on the topic “Strategies of International Connection”.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้เข้าร่วมการประชุม 2023 CJCU Partner School President Forum “Flip Here and Now: University as a Creation of Quality Public Space” ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2566 ณ Chang Jung Christian University เมืองไทนัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดีได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ Strategies of International Connection