มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียนจบพยาบาล เป็นได้มากกว่าแค่พยาบาล

>> เรียนพยาบาล ม.คริสเตียน ทำงานได้เยอะมาก! <<

*หลักสูตรพยาบาล ม.คริสเตียน สอนให้แบบครอบคลุม

*ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

*จบมาเลือกทำงานได้เยอะ มีงานทำแน่นอน 100%

✅ พยาบาลประจำแผนกฉุกเฉิน

– วินิจฉัยและให้การพยาบาลตามความรุนแรงและเร่งด่วน

– ซึ่งมีทั้งอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยและอุบัติเหตุ

– ต้องอาศัยความรู้และทักษะการตัดสินใจในการทำงาน

– หลักสูตรนี้จึงมีการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี

– ทำให้สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว

✅ พยาบาลประจำแผนกสูตินรีเวช

– คอยดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ระหว่างที่รอคลอด

– ตรวจดูสัญญาณชีพและอื่นๆ เพื่อประเมินภาวะร่างกาย

– ดูแลคุณแม่และทารกหลังคลอด

– ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้จะอยู่ในรายวิชาเฉพาะและสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

– สอนครบทุกรายละเอียด พร้อมเทคนิคการพยาบาลที่ใช้ได้จริง

✅ พยาบาลประจำแผนก ICU

– ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต

– ติดตามผลการตรวจรักษาและอาการของผู้ป่วย พร้อมรายงานแพทย์

– มีสอนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลวิกฤต หรือ Nurse ICU ให้

– ทุกคนที่จบจากที่นี่ จึงมีความรู้และเข้าใจลักษณะงานแผนก ICU

✅ พยาบาลประจำคลินิกเสริมความงาม

– ให้ความช่วยเหลือแพทย์ขณะทำหัตถการ

– ทำหัตถการบางชนิด เช่น เลเซอร์

– เป็นงานที่จะต้องมีการใช้เครื่องมือในการทำหัตการ

– ซึ่งในหลักสูตรจะมีการฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อยู่แล้ว

– ทำให้เรียนรู้ได้ไว ทั้งยังมีความเข้าใจระบบและข้อควรระวังต่างๆ

✅ พยาบาลประจำหน่วยวิจัย

– คัดกรองอาสาสมัคร

– เก็บบันทึกข้อมูลจากอาสาสมัคร

– ซึ่งในตอนที่เรียนจะมีโอกาสได้ทำโครงการวิจัยอยู่แล้ว

– จึงมีความเข้าใจกระบวนการต่างๆ เป็นอย่างดี

– สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

✅ พยาบาลประจำโรงเรียน

– อยู่ประจำห้องพยาบาล

– วินิจฉัยและให้การพยาบาลเบื้องต้น

– ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่น

– ซึ่งตอนฝึกปฏิบัติฯ จะเรียนจะได้เจอกับผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่แล้ว

– จึงมีความคุ้นเคยและให้การรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี

✅ เจ้าของธุรกิจ Nursing Home

– วางแผนงานและบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย

– คอยกำกับการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุให้เป็นไปตามหลักทางการแพทย์

– ในหลักสูตรจะมีสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก

– จึงมีความเข้าใจและสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ครอบครัวได้

*ถ้าน้องๆ อยากเป็นพยาบาลที่มีความสามารถรอบด้านแบบนี้

*เลือกเรียนที่ ม.คริสเตียนเลย เลือกทำอาชีพได้เยอะแน่นอน

*รีบยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ เพราะสาขานี้เต็มไวมาก!

—————————-

 

#WellnessEducation #มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม #มอคริสเตียน #มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสุขภาวะ #สายสุขภาพ #สายวิชาชีพ #จบมามีงานทำ100% #กราฟิกและมัลติมีเดียคริสเตียน