มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.รุจิรา สืบสุข ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การใช้ Satir model

          เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567  อาจารย์ ดร.รุจิรา  สืบสุข ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การใช้ Satir model ในการให้การปรึกษาแก่ผู้พิพากษาสมทบจากทั่วประเทศจำนวน 160 คน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการให้การปรึกษาเยาวชนและครอบครัว ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า