มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมด้วยอาจารย์สุภัสสรา วิภากูล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป เข้าพบผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย อวยพรและมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย