มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณสิริรัตน์ อาจภักดี

ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นประจำโรงพยาบาลเปาโล

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 570xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นประจำโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน คุณสิริรัตน์ อาจภักดี ปฏิบัติงานแผนก Emergency ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง