มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพัตรา เผ่าตัน

ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุพัตรา เผ่าตัน ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 510xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน ปฏิบัติงานแผนกตรวจสวนหัวใจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพญาไท3