มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณวิลาวัลย์ นุชนารถ

ปฏิบัติงาน แผนก Health Promotion โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 620xxx
ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการ ปัจจุบัน คุณวิลาวัลย์ นุชนารถ ปฏิบัติงาน แผนก Health Promotion โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการ

“พยาบาลชื่อวิลาวันย์ ฉีดยามือเบาให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนชวนพูดคุยทำให้รู้สึกไม่กลัวเข็มทุกอย่างได้รับการดูแลที่ดีรู้สึกประทับใจมากค่ะ”