มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ พว.ลักษมี จ่าราช

ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

     ขอแสดงความยินดีกับ พว.ลักษมี จ่าราช ศิษย์เก่าพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียนรุ่น 13 ที่ได้เป็นพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล